การเปิดบัญชีฟุตบอล

คิงเยี่ยมกองทัพของนายพล


2019-08-22 02:15:02

คิงเยี่ยมกองทัพของนายพล

อัมมาน - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอับดุลลาห์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพจอร์แดน - กองทัพอาหรับ (JAF) ในวันพุธที่เข้าเยี่ยมชมกองบัญชาการทหารสูงสุดของ JAF ตามคำแถลงของราชสำนัก

ได้รับพระราชทานจากประธานเสนาธิการทหารอากาศพลโทมาห์มุดเฟรฮัตผู้บัญชาการกองทัพอากาศจอร์แดนและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ JAF กษัตริย์และ Friehat ได้กล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการการฝึกอบรมและการขนส่งของกองทัพ